Hem | Saclà | Produkter | Recept | Passion | Multimedia
Saclà Italia
Historia
Familje
Filosofi
Partners
 

Juridiska kommentarer beträffande F.lli Saclà s.p.a’s webbsida


Registered office: C.so Stati Uniti 41, 10129 Torino
Head office and factory: P.zza Amendola 2, 14100 Asti
Company register: 01070500010
Share capital: € 6.000.000 interamente versato


VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE VILLKOR INNAN DU GÅR IN PÅ DENNA WEBBSITE. GENOM ATT GÅ IN PÅ DENNA SITE ACCEPTERAR DU NEDANSTÅENDE VILLKOR.  OM DESSA VILLKOR INTE ACCEPTERAS, KAN SITEN INTE ANVÄNDAS.

Webbsitens användning

Användaren surfar på denna webbsite på egen risk. Såvida inget annat anges, är denna webbsite sörjd för “som den är” och “som den är tillgänglig.
Surfing på webbsiten är gratis.
Användaren tar själv på sig det ansvar som rör webbsiten.


Avstående från anspråk

Fastän den största försiktighet tagits till all information på denna webbsite kan inte, F.lli Saclà S.p.A. garantera användbarheten, exaktheten, fullständigheten, eller säkerheten på webbsiten, och kan inte utan inskränkningar, garantera att denna webbsite är felfri eller defekt, att varenda uppgift fungerar på ett riktigt sätt varje gång, att F.lli Saclà S.p.A. (eller dess licensinnehavare) kan lösa de problem som uppstår, eller att hemsidan eller webbsitens server inte innehåller något virus eller annat vådligt innehåll.
F.lli Saclà S.p.A. fråntar sig allt ansvar för all skada, inklusive skadeståndsskyldighet som är kopplad till virusspridning på användarens dator. Det är  användarens ansvar att vidta de nödvändiga försiktighetsåtgärder som behövs vid nedladdning av  siten och försöka undvika skadliga virusormar och ”trojanska hästar”.

F.lli Saclà S.p.A’s webbsite innehåller endast information. F.lli Saclà S.p.A. will inte ta på sig något ansvar gällande felaktigheter eller försummelser som kan uppstå i den tillhandahållna informationen.

F.lli Saclà S.p.A. behöver inte på något vis bekräfta de meddelanden, innehåll  (“användardata”) som är skickat till siten av användaren och behöver inte heller tillmötesgå eller hållas ansvarig för användarens data.
F.lli Saclà S.p.A. kan slumpmässigt kontrollera användarens data på siten och  därefter acceptera och/eller eliminera användarens data.

F.lli Saclà S.p.A. accepterar inte någon konfidentiell eller copyright information som sänds via deras webbsite.


Varianter i användarens villkor

F.lli S.p.A. reserverar sig för rätten  att  ändra användarens villkor häri när som helst utan att först tillkännage det. Den ändrade versionen tas in på webbsiten, och genom att använda siten, accepterar du det ovannämnda. På grund av detta är det tillrådligt att ständigt besöka denna sida för att informeras om de senaste tillskotten.


Information om den intellektuella egendomen

Att text, mjukvara (inklusive datakodens upphov och tema), bildskärmsmaterial eller annat material, information och annat innehåll på denna webbsite är F.lli Saclà S.p.A’s egendom eller dess licensinnehavares och omfattar copyright, märke och andra intellektuella egendomsanspråk, såsom olika länders lager eller internationella avtal och/eller andra tillämpliga lagar.
F.lli Saclà S.p.A. meddelar att information, bilder, text, videoklipp, ljudinspelningar och foton (kallas hädanefter i kollektiv benämning “material”) som finns på webbsiten skyddas av copyrightlagen och själva nedladdningen av materialet från webbsiten är tillåten bara för personliga ändamål, och inte för kommersiella, om inte copyright och andra egendomsrättigheter är bifogade kopiorna på originalmaterialet. Varje ändring av materialet är förbjudet, såsom reproduktion, publik överföring, exekution, distribution eller annan användning för allmänna eller kommersiella ändamål eller för egen vinnings skull. Det är förbjudet att använda ovannämnda material på någon annan webbsite eller i någon annan webbmiljö. Materialet som används på siten skyddas av copyright och obehörigt användande innebär intrång på dess copyright, märke och andra rättsliga åtgärder. Genom att acceptera villkoren häri åtager man sig att inte ändra, ta bort något märke eller copyright. Grundfundamenten som formar F.lli Saclà S.p.A’s webbsite kan inte ens delvis kopieras eller imiteras. Ingen logga, grafiska element, ljud eller bilder som kommer från F.lli Saclà S.p.A’s webbsite får kopieras och återföras såvida det inte är sanktionerat av F.lli Saclà S.p.A.
All information från F.lli Saclà S.p.A. levereras till användaren – om inte annat specificeras – gratis.
F.lli Saclà S.p.A. kommer att förbjuda användandet (inklusive, utan begränsningar, kopior, ändringar, jämkningar, överföringar, översättningar, försäljningar, annonsering) av innehållet skriftligen utan en föregående bekräftelse. Undantaget är när datorn används i privat syfte och ej för vinnings skull eller på något annat rättsligt vis.
Varje kopia av ”materialet” skall inkludera förhandsmeddelanden om originalets copyright. Om de specificerade villkoren överträds, kommer sitens formella tillstånd att dras in och allt nedladdat och utskrivet material att genast förstöras.

Du förbinder dig härmed att:

• Inte använda webbsiten för några oegentliga ändamål
• Inte bryta mot andra människors rättigheter
• Inte lägga sig i den ordinarie driften av siten
• Inte länka denna site utan skriftlig bekräftelse på godkännande
• Inte avsätta något innehåll i denna site utan skriftlig bekräftelse


Produkter

Information från F.lli Saclà S.p.A. i denna website refererar till  F.lli Saclà S.p.A’s produkter som inte kan annonseras eller distribueras i ditt eget land. Hur som helst sådan hänvisning betyder inte att F.lli Saclà S.p.A. tänker annonsera och distribuera sådana produkter i ditt land. Vänligen kontakta din lokala representant för information om produkterna, program och tjänster som finns tillgängliga i ditt land.

 
 
www.sacla.com Kontakter | Personligt Skydd | Juridiska kommentarer
 
  Powered by Blulab